banner
Voor toegang to onze Database

 
English website  UK       2020          Onze Database bevat aanvullende informatie over dit jaar en alle voorgaande jaren (vanaf 1978)
 
   
database op datum database op alfabet database op locatie free Map
 
het Ordenend Principle het Ordenend Principle - Niets Gebeurt per Toeval
‘Het Ordenend Principe - Er zijn geen toevalligheden’, beschrijft een principe dat alles bepaalt wat er met ons en om ons heen gebeurt, en de taal die het daarvoor gebruikt. Deze taal is te vinden in oude krachtplekken zoals Stonehenge, in het landschap zoals het Avebury Complex, in kathedralen zoals die in Aken, op pleinen zoals het Sint-Pietersplein in Rome, en in ons dagelijks leven.
Omdat dit Ordenend Principe niet onderhavig is aan oorzaak en gevolg, noch beperkt wordt door tijd en ruimte, wordt de werking ervan vaak ervaren als curieuze toevalligheden, synchroniciteiten en zelfs als pure wonderen.

Het Ordenend Principe is een uiterst prikkelend en geestverruimend non-fictie boek, geschreven voor ruimdenkende mensen die weten dat het leven niet simpelweg bepaald wordt door het lot.
Bestel hier...
Obelisk Boeken

Je mag de Map vrijelijk voor je eigen privé onderzoek gebruiken, voor al het andere gebruik is schriftelijk toestemming van CCaM nodig.