Squaring Maltwood's Driehoek
Bert Janssen De Glastonbury Zodiac is een cirkel, zo'n elf mijl in diameter, van twaalf reusachtige afbeeldingen in het landschap van Somerset, Engeland. De afbeeldingen stellen elk een van de tekens van de dierenriem voor. Deze buitengewone voorstelling van een aardse dierenriem wordt gevormd door landschapscontouren, paden en wegen, akkergrenzen en de loop van beken en rivieren. Het is een mengeling van vormen van natuurlijke en kunstmatige (door de mens gemaakte) oorsprong.
Bert Janssen De Glastonbury Zodiac is een cirkel, zo'n elf mijl in diameter, van twaalf reusachtige afbeeldingen in het landschap van Somerset, Engeland. De afbeeldingen stellen elk een van de tekens van de dierenriem voor. Deze buitengewone voorstelling van een aardse dierenriem wordt gevormd door landschapscontouren, paden en wegen, akkergrenzen en de loop van beken en rivieren. Het is een mengeling van vormen van natuurlijke en kunstmatige (door de mens gemaakte) oorsprong.

Rond 1920 raakt Katharine Maltwood (1878-1961) geďntrigeerd door het idee dat het verhaal van Koning Arthur en vooral de avonturen van zijn ridders weerspiegeld zou kunnen zijn in het landschap rondom Glastonbury (het mystieke Avalon). Zij krijgt dit idee na het lezen van "The High History of the Holy Graal". Een vertaling door Sebastiaan Evans van "Perlesvaus", ook wel "Li Hauz Livres du Graal" genoemd, een Oud-Franse Arthuriaanse romance uit het eerste decennium van de 13e eeuw.
Katharine realiseert zich dat het landschap waarin het verhaal zich afspeelde, het lokale landschap van de Somerset is en dan vooral het gebied rondom Glastonbury. Ze verschaft zich kaarten van de streek en bezoekt het gebied om het met eigen ogen te zien. Dan op een dag ziet ze in een flits van herkenning hoe de rivier Cary deel uitmaakt van de omtrek van een leeuw. Het is een keerpunt in het leven van Katharine Maltwood.

Diagram by Yuri Leitch

Diagram by Yuri Leitch

Katharine Maltwood blijft kaarten bestuderen, en als een vriendin haar vertelt dat ze wellicht naar een dierenriem in het landschap kijkt, begint voor Katharine een nieuw avontuur, dat uiteindelijk zou leiden tot wat nu bekend staat als 'The Glastonbury Zodiac'. In 1935 publiceert Katharine anoniem "A Guide to Glastonbury's Temple of Stars", waardoor de Glastonbury Zodiac wereldwijd bekend wordt.

Het verhaal heeft me altijd geďntrigeerd, vooral na het lezen van het prachtige boek "Signs & Secrets of the Glastonbury Zodiac", geschreven door de leden van de zogenaamde 'Maltwood Moot' en geredigeerd door Yuri Leitch. In dit boek maakt Leitch gewag van een interessante observatie. Verwijzend naar Katharine Maltwood's "A Guide to Glastonbury's Temple of Stars", merkt hij op hoe één zin volledig op zichzelf staat, als een sleutel tot een puzzel. Leitch zegt hierover:
“Katharine deelt dan haar eerste boute aanwijzing, een raadselachtige uitspraak over een of andere lokale landschapsgeometrie, en vervolgens zegt ze er niets meer over, alsof ze de lezer opzettelijk uitdaagt om zelf dieper in het mysterie te duiken; ze schrijft:
‘Alfred's Fort bij Athelney en Camelot Castle bij South Cadbury liggen beide elf mijl van het eiland Avalon.’
‘Alfred's Fort' is een andere naam voor Burrowbridge Mump. Camelot Castle' is de ijzertijd heuvel cq fort van South Cadbury, en met 'Isle of Avalon' bedoelt ze natuurlijk Glastonbury Tor.”


Leitch noemt deze driehoek 'Maltwood's Driehoek' en het is deze driehoek die mijn aandacht trok. Ik heb elders al opgemerkt dat de Michael Alignment, (her)ontdekt door John Michell, 'squaring the circle' (gebaseerd op gelijke oppervlakten) in het landschap van Somerset definieert met een nauwkeurigheid van bijna 100%.Aangezien een zijde van de zogenaamde Maltwood's Driehoek, het stuk tussen Burrowbridge Mump en de Tor in Glastonbury, deel uitmaakt van de Michael Alignment, voelde ik de roep om deze driehoek nader te bekijken.

 

Tot mijn grote verbazing (of misschien juist niet) is de hoek die gevormd wordt door de lijn Burrowbridge Mump - Glastonbury Tor en de lijn Glastonbury Tor - Cadbury precies de juiste om 'squaring the circle' op basis van een gelijke omtrekken te definiëren.
Maar er is meer.
Omdat het vierkant (en het hele systeem) ongeveer 10 graden gedraaid is, zijn we in de bijzondere situatie beland waarin de richting van de winterzonnewende zonsopgang (21 december), gezien vanaf de Tor, precies squaring the circle definieert op basis van gelijke oppervlaktes.Dit is waarlijk een verbazingwekkende serie van 'curieuze toevalligheden'.
In mijn boek 'Het Ordenend Principle' ga ik hier dieper op in, alsmede op vele andere vergelijkbare situaties.


© Bert Janssen, 2018

Ik nodig je uit om samen met mij de te ondernemen.