de Key of Life
Bert Janssen Ik heb al eens geschreven over de bijzondere feiten die voortvloeien uit onze seizoenen, maar die informatie is ondergesneeuwd in mijn artikel over de Maya kalender. Zie Squaring de Mayas
Het is tijd om te laten zien hoe bijzonder de situatie van de Aarde is. We nemen allemaal de seizoenen als een gegeven aan. Zomer, herfst, winter, lente. We staan er zelden bij stil, maar we kunnen niet zonder de seizoenen. De cycli van alles wat leeft zijn alleen mogelijk door de seizoenen. De seizoenen zijn de motor van deze cycli. Zonder de seizoenen zou het leven zoals wij dat kennen op Aarde, niet mogelijk zijn. De seizoenen bevatten de Key of Life.
Bert Janssen Ik heb al eens geschreven over de bijzondere feiten die voortvloeien uit onze seizoenen, maar die informatie is ondergesneeuwd in mijn artikel over de Maya kalender. Zie Squaring de Mayas
Het is tijd om te laten zien hoe bijzonder de situatie van de Aarde is. We nemen allemaal de seizoenen als een gegeven aan. Zomer, herfst, winter, lente. We staan er zelden bij stil, maar we kunnen niet zonder de seizoenen. De cycli van alles wat leeft zijn alleen mogelijk door de seizoenen. De seizoenen zijn de motor van deze cycli. Zonder de seizoenen zou het leven zoals wij dat kennen op Aarde, niet mogelijk zijn. De seizoenen bevatten de Key of Life.

De seizoenen zijn het resultaat van de jaarlijkse baan die de Aarde om de zon beschrijft en de inclinatie (hellingshoek van de Aardas) ten opzichte van die baan. Ook wel obliquiteit of axiale variatie genoemd. Het is deze obliquiteit of hellingshoek (23,439 graden) van de Aardas die alles zo fascinerend maakt.


Gedurende mei, juni en juli krijgt het noordelijk halfrond het meeste directe zonlicht, omdat dit halfrond gedurende die periode naar de zon toe is gekeerd. Hetzelfde geldt voor het zuidelijk halfrond gedurende de maanden november, december en januari. De Kreeftskeerkring, ook wel noorderkeerkring genoemd, markeert de noordelijkste breedtegraad waarop de zon eenmaal per jaar in het zenit (loodrecht boven je) staat. Dit gebeurt tijdens de zomerzonnewende, rond 21 juni, en luidt het begin in van de zomer. De Steenbokskeerkring (zuiderkeerkring) markeert de hoogste breedte op het zuidelijk halfrond waarop de zon gedurende eenmaal per jaar schijnbaar recht boven het aardoppervlak staat. Dit gebeurt elk jaar rond 21 december.


actuele hellingshoek van de Aardas


kleinere hoek - keerkringen dichter bij elkaar


grotere hoek - keerkringen verder van elkaar


Laten we eens beter naar die keerkringen kijken. Indien de hellingshoek van de Aardas kleiner zou zijn geweest, zouden de keerkringen dichter bij elkaar hebben gelegen. En andersom. Indien de hellingshoek groter zou zijn geweest, zouden de keerkringen verder van elkaar af hebben gelegen.


We kunnen tussen de keerkringen twee cirkels construeren. Zie diagrammen hierboven.


Indien we nu een vierkant om de twee cirkels construeren, zien we iets wonderbaarlijks gebeuren. De omtrek van het blauwe vierkant is identiek aan de omtrek van de rode cirkel (Aarde)! Het is Squaring the Circle!

Dit gaat alleen op bij de actuele hellingshoek van de Aardas. Zie diagram linksboven. Indien de hellingshoek van de Aardas kleiner zou zijn geweest, zouden de keerkringen dichter bij elkaar hebben gelegen en zou het vierkant te klein zijn geweest. Zie diagram midden boven.
Andersom. Indien de hellingshoek van de Aardas groter zou zijn geweest, zouden de keerkringen verder van elkaar hebben gelegen en zou het vierkant te groot zijn geweest. Zie diagram rechtsboven.
Alleen bij de actuele hellingshoek van de Aardas ontstaat 'Squaring the Circle'. Dit is op zichzelf al wonderbaarlijk genoeg, maar er is meer.click on the diagram for an enlargement

Laten we eerste eens naar het diagram linksboven kijken. Zoals je kunt zien is er een zwarte cirkel toegevoegd die precies in het blauwe vierkant past. Daarna is een grote groene cirkel geconstrueerd. De blauwe pijl geeft het middelpunt van deze cirkel aan. De grootte van de cirkel is zodanig gekozen dat ze precies door het snijpunt van de rode cirkel (Aarde) en de horizontale lijn (= evenaar) gaat. Zie rode pijlen.
En nu komt het. De grote groene cirkel raakt precies de twee cirkels die tussen de keerkringen zijn geconstrueerd! Wow! Wat een verbijsterend toeval, of juist niet. Zie groene pijlen.
Maar er is zelfs meer.
We gaan naar het diagram in het midden. Gebruikmakend van de snijpunten van de grote groene cirkel met de zwarte cirkel (aangegeven door de rode pijlen), kunnen we een 100% accurate vijfhoek construeren. En daarmee een perfect pentagram. Zie diagram rechtsboven.

Het pentagram is onlosmakelijk verbonden met de Gulden Snede.
Het ontwerp van het leven zelf is gebaseerd op deze Gulden Snede en de nauw verwante Fibonacci reeks.
Realiseer je dat de getoonde 'squaring the circle' alleen mogelijk is bij de actuele hellingshoek van de Aarde. Elke ander hoek maakt 'squaring the circle' tot een onmogelijkheid. Hetzelfde geldt voor het ingesloten pentagram. De actuele hellingshoek van de Aardas definieert 'squaring the circle' en tegelijkertijd ook een pentagram en daarmee de Gulden Snede of Gulden Ratio. De Ratio van het Leven zelf.
De grote vraag is nu: Indien de Aardas een andere hellingshoek zou hebben gehad (geen 'squaring the circle'), zouden we dan nog steeds dezelfde levensvormen op Aarde zien? Zouden we überhaupt leven op Aarde zien?

Met andere woorden: Is 'Squaring the Circle' de sleutel tot het mysterie van het leven op Aarde? De Key of Life?

© Bert Janssen, 2011.

In mijn boek 'Het Ordenend Principle' ga ik dieper op dit onderwerp in en leg ik verbanden met aanverwante onderwerpen.