Squaring de Mayas - deel 1
Bert Janssen (let wel, dit artikel werd in 2010 geschreven, twee jaar voordat de Maya kalender afliep)
Al vele mensen hebben hun denkkracht en intuÔtieve gaven aangewend om het raadsel van de Maya kalender op te lossen. Wat moeten we van deze kalender en het jaar 2012 denken? Op 21 december 2012 eindigt het dertiende baktun. Wat gaat er dan gebeuren? De variatie in theorieŽn is overweldigend. Sommigen hebben getracht antwoorden in de graancirkels te vinden. Ik was nooit zo geÔnteresseerd, totdat ik een wonderbaarlijk 'toeval' ontdekte.
Bert Janssen (let wel, dit artikel werd in 2010 geschreven, twee jaar voordat de Maya kalender afliep)
Al vele mensen hebben hun denkkracht en intuÔtieve gaven aangewend om het raadsel van de Maya kalender op te lossen. Wat moeten we van deze kalender en het jaar 2012 denken? Op 21 december 2012 eindigt het dertiende baktun. Wat gaat er dan gebeuren? De variatie in theorieŽn is overweldigend. Sommigen hebben getracht antwoorden in de graancirkels te vinden. Ik was nooit zo geÔnteresseerd, totdat ik een wonderbaarlijk 'toeval' ontdekte.

Het begon allemaal met mijn onderzoek naar de basis van de Maya kalender. Om deze basis te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk te weten dat de Aarde-as gekanteld is (axiale variatie) onder een hoek van 23,439 graden. Dit zorgt ervoor dat we seizoenen hebben, terwijl de Aarde rondom de zon draait.


Voor onze perceptie reist de zon gedurende een jaar van de evenaar (21 maart) naar het noorden, naar de Kreeftskeerkring (21 juni). Vandaar weer naar het zuiden, over de evenaar (21 september) naar de Steenbokskeerkring (21 december) en vervolgens weer terug naar de evenaar om het jaar compleet te maken.


Met andere woorden: Startend met de lente-equinox (21 maart) naar de zomer zonnewende (21 juni), vandaar naar de herfst-equinox (21 september), dan naar de winter zonnewende en afsluitend weer naar de lente-equinox. Alle plaatsen binnen de Keerkringen zullen tweemaal per jaar de zon recht boven zich zien.

En nu komt het. Izapa, de bakermat van de Maya kalender, ligt op een hoogte (breedtegraad) van 14,99 graden en dus binnen de Keerkringen. Izapa ziet de zon tweemaal per jaar recht boven zich. Eerst op 1 mei en later in het jaar op 12 augustus. Dit feit levert een uniek gegeven op. Tussen 1 mei en 12 augustus zitten 105 dagen. En tussen 12 augustus (verdergaand in de tijd) en 1 mei zitten 260 dagen. Het zijn deze 260 dagen, het getal 260 (13 maal 20), dat de basis vormt van de Maya kalender. Het diagram hieronder toont de verschillende breedtegraden.


De geografische posities van deze breedtegraden, houden een intrigerend geheim in zich 'verborgen'. Om dit volledig te begrijpen, moeten we terug in de tijd naar 8 mei 2008. Terug naar de graancirkel die die dag werd gevonden bij Avebury, Wiltshire, Engeland. Zie Squaring Yin Yang
Zoals je in het artikel kunt lezen, wordt Yin Yang omarmt door haar begeleider 'Squaring the Circle'. Zie diagram linksonder.

 

Bestudeer het diagram goed (ga eventueel terug naar het artikel Squaring Yin Yang), en probeer te doorzien waar elke lijn vandaan komt en wat ze betekent. Kijk nu naar het rechter diagram. Merk op dat er twee horizontale lijnen zijn toegevoegd. Deze twee lijnen raken beide de centrale 'tweeling-cirkels' van Yin Yang. Dan is er nog een derde lijn toegevoegd. Deze lijn start in het centrum en gaat door het snijpunt van de 'grote boog' met het blauwe vierkant (zie rode pijl) en eindigt bij de rode cirkel. Let wel: Zowel het vierkant als de cirkel van 'Squaring the Circle' waren nodig om deze derde lijn te construeren!

 

Vanaf het punt waar de derde lijn de rode cirkel raakt, kan wederom een horizontale lijn worden getrokken. Zie het diagram linksboven. Zoals al aangegeven is deze laatste horizontale lijn volledig gebaseerd op 'Squaring the Circle'. We zien nu een verbijsterend 'toeval'. De plaats van de drie toegevoegde horizontale lijnen (zie linker diagram), komt exact overeen met de lijnen in het rechter diagram. Deze lijnen geven de breedte graden weer waarop de Maya kalender is gebaseerd. Zie rechter diagram. Met andere woorden. De basis van de Maya kalender is middels de breedte graden van haar verschillende elementen, gerelateerd aan 'Squaring the Cirlce'!
Is dit slechts toeval? Nee! De beschreven relatie is 98% accuraat. Er zit echter nog een 'Squaring the Circle' versleuteling verborgen in de Maya kalender en die heeft een verbijsterende precisie van 99,96%!

Lees Squaring the Mayas - deel 2 en laat je verrassen!

© Bert Janssen, 2010. Edited in 2020.