Gedachten over Yin Yang
Bert Janssen Het principe van Yin Yang is erg boeiend. Dit is wat Wikipedia erover te zeggen heeft:
...Yin en yang zijn de twee tegengestelde elementen van het universum. Het universum, alles wat er is, dus ook wat er niet is, wordt TAO genoemd. De TAO is niet te kennen of te begrijpen, maar toont zich in 2 tegengestelde waarden: yin en yang. Het zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad en bestaan alleen in relatie tot elkaar...
Bert Janssen Het principe van Yin Yang is erg boeiend. Dit is wat Wikipedia erover te zeggen heeft:
...Yin en yang zijn de twee tegengestelde elementen van het universum. Het universum, alles wat er is, dus ook wat er niet is, wordt TAO genoemd. De TAO is niet te kennen of te begrijpen, maar toont zich in 2 tegengestelde waarden: yin en yang. Het zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad en bestaan alleen in relatie tot elkaar...


Op 8 mei 2008 wordt een werkelijk magnifieke graancirkel ontdekt in een koolzaadveld parallel aan de Stone Avenue, net buiten Avebury, Wiltshire, UK. De formatie vertoonde zeer sterke overeenkomst met het Yin Yang symbool, al was ze niet identiek. Het had een extensie zodat het meer op 1,5 Yin Yang leek. Yin Yang Yang.

 

Yin Yang

 
8 mei 2008 graancirkel

Om de volledige reikwijdte van de graancirkel te bevatten, moeten we weten waar Yin Yang voor staat. Het Yin Yang symbool representeert vele dingen. Meest belangrijk is dat het staat voor het Snijpunt van Harmonie en Tegengestelden. De Eenheid in Dualiteit. Het staat voor Eenheid die ontstaat door de fusie van Veelheid. Het is het raakvlak waar Hemel en Aarde elkaar ontmoeten. En dat is precies wat de graancirkel communiceert op een werkelijk zeer diepzinnige wijze.

 

Kijk eens naar het linker diagram hier boven. Neem nu een vel papier en teken hetzelfde. Dit hoef je niet precies te doen, zolang je maar een cirkel tekent met daarin een punt dat ver van het midden ligt. Houd nu het papier voor je omhoog en 'loop er omheen', zodat je tegen de achterkant aankijkt. Je zult nu je tekening zien zoals weergegeven in het rechter diagram. Door van de andere kant te kijken (van achteren), zie je het spiegelbeeld van het origineel. De diagrammen hieronder laten dit effect zien wanneer we de oefening met het Yin Yang symbool doen. Het diagram links is het origineel, rechts het symbool gezien van achteren. Het spiegelbeeld.

 

Als je over graancirkels vliegt zie je de patronen van boven. Maar wat zou je zien als je naar de patronen zou kijken vanuit het binnenste van de Aarde? In plaats vanaf de Hemel naar beneden te kijken, vanaf de Aarde omhoog te kijken. Je zult waarschijnlijk geneigd zijn te denken dat je hetzelfde effect ziet als bij de tekeningen in de voorgaande oefening. Waarschijnlijk denk je dat je kijkend vanaf het binnenste van de Aarde naar buiten, je het spiegelbeeld ziet van het origineel. Dit is echter niet het geval!

 

In de gebruikte diagrammen zijn de plekken waar het gewas plat ligt met zwart weergegeven. Met andere woorden, het gewas dat het verst weg is van de kijker is zwart gekleurd. De witte vlakken geven staand gewas aan. Met andere woorden, het gewas dat het dichtsbij de kijker is, is wit gekleurd.
Stel je nu wederom voor dat je vanuit het binnenste van de Aarde omhoog naar de graancirkel kijkt. Maak een tekening van wat je ziet, waarbij je het gewas dat het dichtsbij is (liggend in dit geval) wit kleurt en het gewas dat het verst weg is (staand) zwart kleurt.
Het diagram links boven toont het spiegelbeeld van het origineel. Het diagram rechts boven toont wederom het spiegelbeeld, maar nu met gecorrigeerde (omgekeerde) kleuren. Vanwege de geometrie van Yin Yang zouden we in dit geval hetzelfde bereikt hebben indien we het spiegelbeeld 180 graden zouden hebben gedraaid.
Lees Mbius Band Graancirkel om het enorme belang hiervan in te zien!

 


De graancirkel toont dus het Yin Yang symbool, met daarachter nogmaals hetzelfde symbool maar nu gezien vanuit het binnenste van de Aarde! Verbazingwekkend.
Yin Yang representeert op zichzelf al de Harmonie van Tegengestelden, de Eenheid in Dualiteit. De graancirkel is nog veel duidelijker. Het toont Yin Yang gezien vanuit de Hemel en toont tegelijkertijd Yin Yang gezien vanuit het binnenste van de Aarde. De graancirkel toont het snijvlak van Tegengestelden, de plaats waar Hemel en Aarde elkaar ontmoeten. Het vertelt ons om tegelijkertijd van tegenovergestelde richtingen te kijken. Om het geheel te zien, de Eenheid, vanaf tegenovergestelde hoeken. Om zodoende Dualiteit te versmelten met Eenheid.
Dit werd helemaal duidelijk met het opduiken van de graancirkel bij Furze Knoll op 20 juni 2008, de dag van de zomer zonnewende. De dag dat Zomer en Winter n werden. Het Yin Yang punt van het jaar.

Zie artikel Mbius Band Graancirkel

En dan als laatste, maar zeker niet als minste is er nog de connectie tussen Yin Yang en Squaring the Circle.
Twee zeer verschillende symbolen die hetzelfde concept weergeven en die intiem verwant aan elkaar zijn middels hun geometrie!
Squaring de Cirkel waarbij het vierkant en de cirkel tegelijkertijd elkanders tegengestelden en En zijn.

Zie artikel Squaring Yin Yang

Bert Janssen, 2008.