Het antwoord is 42
Bert Janssen In 'The Hitchhiker's Guide to the Galaxy' wordt een enorme computer (Deep Thought) de 'Grote Vraag' gesteld over 'Leven, het Universum en Alles' en het antwoord blijkt 42 te zijn.
Veel mensen kennen dit verhaal, maar wat de meesten niet weten is dat de Egyptenaren dit antwoord (42) al gecodeerd hebben in de Grote Piramide van Gizeh. En het is niet eens verborgen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de Piramide op het getal 42 is gebaseerd. Laten we eens kijken.
Bert Janssen In 'The Hitchhiker's Guide to the Galaxy' wordt een enorme computer (Deep Thought) de 'Grote Vraag' gesteld over 'Leven, het Universum en Alles' en het antwoord blijkt 42 te zijn. Veel mensen kennen dit verhaal, maar wat de meesten niet weten is dat de Egyptenaren dit antwoord (42) al gecodeerd hebben in de Grote Piramide van Gizeh. En het is niet eens verborgen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de Piramide op het getal 42 is gebaseerd. Laten we eens kijken.

De Grote Piramide van Gizeh bevat een wiskundig wonder. Het definieert 'Squaring the Circle'. De hoogte van de Grote Piramide kan worden gebruikt om een cirkel te construeren (waarbij de hoogte van de piramide de straal van de cirkel is), terwijl de basis van de Grote Piramide kan worden gebruikt om een vierkant te construeren.

 

De omtrek van het vierkant is gelijk aan de omtrek van de cirkel. Squaring the Cirkel gebaseerd op gelijke omtrekken.
Zie ook mijn artikel Squaring the Circle - een verduidelijking waarin ik laat zien dat er geen verschil is tussen StC gebaseerd op omtrekken en StC gebaseerd op oppervlaktes.
Squaring the Cirkel (StC) wordt gecreëerd omdat de hoek van de zijden van de Grote Piramide 51,85 graden is (of 51,51 in graden en minuten). Maar waar vinden we 42? Binnenin!
 
Hoewel de omtrek een vreemde hoek van 51,85 graden heeft, is de zo belangrijke binnenste diagonale hoek precies 42 graden.
De wiskunde die dit laat zien kun je verderop in dit artikel vinden, maar laten we eerst eens naar 42 kijken.
Je kunt deze hoek van 42 op een andere manier benaderen. Je kunt beginnen met 42.
Eerst nemen we een gelijkbenige driehoek met 42, 42 graden.
 
Dan nemen we een tweede identieke driehoek en plaatsen deze loodrecht op de eerste driehoek.

 

We now have created the skeleton of the Great Pyramid. You likely didn't know it is that easy to construct the Great Pyramid.
With creating the skeleton of the Great Pyramid, we also have constructed a situation that defines Squaring the Circle.
With other words, the number 42 is directly related to Squaring the Circle.

In my book ‘the Organizing Principle’ I explain and show the importance of Squaring the Circle. How it is a core element of our existence. You could even call Squaring the Circle, the Shape of Spirit, and as we have seen, the number 42 is directly related to this.
The answer is 42.

The Math

Let's start with the outline of the Great Pyramid and let's assume that the length of its base is 10 units.

 

That means that the perimeter of the constructed square is 4 * 10 = 40
Since the Great Pyramid defines ‘squaring the circle’, the circumference of the circle is also 40. The formula 2πr ( 2 * pi * radius) expresses the relationship between the circumference of a circle and its radius (r). This radius (r) is in our situation the height (h) of the Pyramid. In other words...
The circumference = 2 * π * radius (height). Or...
Radius (height) = circumference / (2 * π)
In our example... height = 40 / (2 * π) = 20 / π

 

The earlier constructed square (from ‘squaring the circle’) is identical to the floor of the Pyramid, which has four sides of 10 units each. Using the theorem of Pythagoras (A² + B² = C²) we can calculate the length of the diagonal. Since A = 10 and B = 10, it follows that the diagonal squared = 10² + 10² = 200.
From this follows that the length of the diagonal is ⱱ200, or ⱱ100 * ⱱ2, or 10 * ⱱ2.

 

The length of half a diagonal (d) is 5 * ⱱ2
The tangent of the angle we are looking for is the height (h) divided by half the diagonal (d).
Or tan(angle) = h/d = (20/π)/(5ⱱ2) = (4/π)/ⱱ2, whereby...
4/π = 1.2732
ⱱ2 = 1.4142
So, tan(angle) = 1.2732 / 1.4142 = 0.9003
To find ‘angle’ we have to use arctangent. The arctan(0.9003) = 42. Or, the ‘angle’ = 42 degrees.

Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn:
Carl Gustav Jung zag het belang in van het getal 4 als zijnde 3+1 (zie tekst hierboven). En ook Plato verwijst hiernaar als hij in 'Timaeus' zegt:
“Een, twee, drie... maar waar, mijn dierbare Socrates, is de vierde?”

Het Ordenend Principle aan het werk. En ja, niets gebeurt per toeval.© Bert Janssen, 2020

Onderneem met mij de en laten we samen verder zoeken!