Het Ordenend Principe aan het Werk
Bert Janssen In de eerste helft van 2020 raakte ik betrokken bij een Watch-A-Book serie geproduceerd door SMS Press waarin ik mijn boek Het Ordenend Principe - Niets Gebeurt per Toeval nader toelicht.
Op 10 juni 2020 voltooide ik aflevering 14 (Pi (π) and the Greater Reality), welke op 4 juli 2020 werd gepubliceerd. Centraal in deze aflevering staat de graancirkel die op 1 juni 2008 verscheen bij Barbury Castle, Wiltshire, Engeland. Omdat Pi in de kern van de graancirkel was gecodeerd, werd het de Pi-formatie genoemd.
Bert Janssen In de eerste helft van 2020 raakte ik betrokken bij een Watch-A-Book serie geproduceerd door SMS Press waarin ik mijn boek Het Ordenend Principe - Niets Gebeurt per Toeval nader toelicht.
Op 10 juni 2020 voltooide ik aflevering 14 (Pi (π) and the Greater Reality), welke op 4 juli 2020 werd gepubliceerd. Centraal in deze aflevering staat de graancirkel die op 1 juni 2008 verscheen bij Barbury Castle, Wiltshire, Engeland. Omdat Pi in de kern van de graancirkel was gecodeerd, werd het de Pi-formatie genoemd.

Op 11 juni 2020, slechts één dag nadat ik episode 14 had voltooid, ontvang ik een e-mail uit Zweden naar aanleiding van een artikel dat ik in 2011 over de Pi-formatie schreef (Barbury 2008 Mysterie opgelost). Ik had al jaren geen reactie op dit artikel meer ontvangen, en nu, slechts één dag nadat ik mijn aflevering waarin de Pi-formatie centraal staat heb voltooid (maar bijna een maand voordat ze werd gepubliceerd), krijg ik deze e-mail. Ik vond dat een curieus toeval en het deed me glimlachen, daar mijn boek 'Het Ordenend Principe' als ondertitel heeft 'Niets Gebeurt per Toeval'.
Slechts 3 dagen later, op 14 juni 2020, verschijnt een graancirkel bij Barbury Castle in precies hetzelfde veld als waar de 2008 Pi-formatie was verschenen, en op slechts zo'n 100 meter afstand van die locatie. Het tweede curieuze toeval in korte tijd met de Pi-formatie.Photo by 'Crop Circles from Above'

Aangezien de aflevering met de Pi-formatie nummer 14 was en de nieuwe formatie op 14 juni 2020 was verschenen, wat 12 jaar na de Pi-formatie is, terwijl de nieuwe cirkel gebaseerd was op 12-voudige geometrie, voelde ik, vanwege deze numerieke toevalligheden, de drang om de 2020 graancirkel nader te bestuderen.
Aflevering 14, waarin Pi een centrale rol speelt, gaat over imperfecte en perfecte Squaring the Circle. Mijn 'innerlijke stem' wees me op het mogelijke verband tussen de 2020 graancirkel en perfecte squaring the circle. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt.
Ik zette mezelf aan het werk en hoewel ik verwachtte een correlatie te ontdekken, was ik toch nog verbaasd door wat ik vond.
De hele graancirkel is gebaseerd op Squaring the Circle en wel 3 sets van ((squaring the circle gebaseerd op gelijke omtrekken) plus (squaring the circle gebaseerd op gelijke oppervlakten)). En een extra set in het midden van de formatie. Elk element van de graancirkel is gedefinieerd door deze 4 (3+1) sets van perfecte squaring the circle.

De onderstaande diagrammen tonen de verbazingwekkende schoonheid en elegantie van de graancirkel die op 14 juni 2020 bij Barbury Castle, Wiltshire, Engeland, verscheen.
 
Het diagram links toont een perfecte 'squaring the circle' op basis van gelijke omtrekken. De omtrek van het blauwe vierkant is identiek aan de omtrek van de rode cirkel. Het diagram rechts toont hetzelfde met 'squaring the circle' op basis van gelijke oppervlakten. In dit geval is de oppervlakte van het groene vierkant is gelijk aan de oppervlakte van de cirkel.

 

Het diagram links laat zien hoe de vierkanten zijn gekopieerd en onder een hoek van 30 graden naar links zijn gedraaid. Het diagram rechts laat zien hoe dezelfde vierkanten zijn gekopieerd, maar nu geroteerd naar rechts onder een hoek van 30 graden. We hebben nu een 12-voudige geometrie gemaakt met behulp van 3 sets van ((squaring the circle gebaseerd op gelijke omtrekken) plus (squaring the circle gebaseerd op gelijke oppervlakten)).

 

Het diagram links laat zien hoe een cirkel is toegevoegd die precies binnen de blauwe vierkanten past. Het rechter diagram toont een nieuw geconstrueerde cirkel met het centrum op het blauwe vierkant, terwijl de omtrek ervan door de snijpunten van de groene vierkanten loopt (zie pijlen). Voor de grootte en positie van deze cirkel worden dus zowel 'squaring the circle' op basis van gelijke omtrekken (blauw vierkant) als 'squaring the circle' op basis van gelijke oppervlaktes (groene vierkanten) gebruikt.

 

Het linker diagram laat zien hoe de cirkel van het vorige diagram 12 keer kan worden geconstrueerd, wat leidt tot het rechter diagram.

 

Vervolgens worden 2 cirkels geconstrueerd met behulp van de groene vierkanten ('squaring the circle' op basis van gelijke oppervlakten).

 

Er worden nog 2 cirkels geconstrueerd nu met behulp van de blauwe vierkanten ('squaring the circle' op basis van gelijke omtrekken).

 

Een set van ((squaring the circle gebaseerd op gelijke omtrek en omtrek) plus (squaring the circle gebaseerd op gelijke oppervlakte)) wordt aan het centrum toegevoegd, waardoor we in totaal 4 sets hebben (3+1). Zie het linker diagram. Hiermee is het diagram van de 2020 Barbury Castle graancirkel compleet.

Wellicht ten overvloede vermeld ik dat 'squaring the circle' zeer zeker kan worden gemaakt met behulp van een computer, maar dat het niet kan worden geconstrueerd met behulp van alleen een passer en liniaal.

De twee foto's hieronder laten zien hoe het diagram exact gelijk is aan de graancirkel. De foto is gemaakt door Stonehenge Dronescapes.

 

Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn:
Carl Gustav Jung zag het belang in van het getal 4 als zijnde 3+1 (zie tekst hierboven). En ook Plato verwijst hiernaar als hij in 'Timaeus' zegt:
“Een, twee, drie... maar waar, mijn dierbare Socrates, is de vierde?”

Het Ordenend Principle aan het werk. En ja, niets gebeurt per toeval.© Bert Janssen, 2020

Onderneem met mij de en laten we samen verder zoeken!