Crop Circles and More

English website UK

Barbury 2008 Mysterie opgelost

    Ik raad aan voor dit artikel eerst Zeven, Negen, Tien en Pi, te lezen.
  Op 1 juni 2008 werd aan de voet van Barbury Castle een uiterst opmerkelijke graancirkel ontdekt. Ik werd direct op vele niveaus door deze graancirkel geraakt. Ik werd op een bewust niveau overweldigd door haar schoonheid, en ik voelde op een onbewust niveau belangrijkheid. Ik voelde dat er veel te ontdekken viel, hetgeen later bewaarheid werd. Talrijke intrigerende facetten werden blootgelegd en verklaard. Eén element bleef echter een mysterie. De formatie bevatte drie kleine cirkeltjes en niemand had een flauw idee over het hoe, wat en waarom ervan.
Althans, tot nu! Lees verder en ontdek het geheim van de drie cirkeltjes.
   


Het meest evidente en daardoor eerst ontdekte element was de aanwezigheid van het getal pi (π).
Lees mijn artikel ‘Zeven, Negen, Tien en Pi’ en ontdek hoe pi in de formatie was versleuteld. Het viel mij daarnaast op dat de basis van de formatie werd gevormd door 7 op elkaar gestapelde cirkeltjes. Dit betekende dat ook 'squaring the circle' zich in de formatie had verstopt. Hoe dat werkt kun je lezen in de appendix van genoemd artikel. Hoewel het onmogelijk is om 100% accuraat 'squaring the circle' te construeren, was de precisie in dit geval een onvoorstelbare 99,96%.
 


Deze twee elementen - pi en 'squaring the circle' - op zichzelf maakten de graancirkel al een kandidaat voor de 'Hall of Fame'. Maar er is meer.
 


Hoe gek het ook klinkt, maar een 'public bridleway' (openbaar pad) liep dwars door het veld en door de graancirkel. Dit pad gaf precies aan waar 'squaring the circle' zich had verborgen. Wow!
In mijn artikel ‘Zeven, Negen, Tien en Pi’ schreef ik:
Ik ben ervan overtuigd dat het pad aangeeft dat er een duidelijke weg is die wij mensen moeten nemen. De weg voorbij de Sluier, naar waar Squaring de Cirkel vandaan komt.
Dat waren mooie woorden, maar ik had geen idee hoe dit in zijn werk moest gaan. Althans, tot nu!

Laten we verder gaan en ons richten op de drie cirkeltjes die mij zo intrigeerden, en met mij vele anderen.
 


De afbeeldingen hier beneden tonen de drie cirkeltjes. Uitgerekt en elkaar juist met de buitenranden rakend.
Ik heb deze cirkeltjes dagen, weken, maanden bestudeerd, maar ik kon geen betekenisvolle verklaring voor hen vinden.
 


Dan, jaren later, in 2010, analiseer ik een graancirkel die in 1996 was ontstaan. Op 2 augustus 1996 om precies te zijn. In die dagen kregen alle graancirkels een naam. Deze werd 'Zon en Maan' genoemd. Mijn analyse in 2010 resulteerde in het artikel ‘Squaring de Zon en de Maan’. Gedurende mijn analyse en het schrijven van het artikel, realiseer ik mij plotseling de magische betekenis van de drie cirkeltjes van de 2008 Barbury Castle graancirkel.
 

Laten we beginnen met een perfecte 'squaring the circle'. Hoewel perfecte 'squaring the circle' niet kan worden geconstrueerd met alleen een passer en liniaal, kan ze wel worden gemaakt met behulp van een CAD programma. Zie afbeelding links. Vervolgens voegen we twee cirkeltjes toe zoals aangegeven in de middelste afbeelding hierboven. De rode pijlen geven de middelpunten van deze cirkeltjes aan.
De afbeelding rechtsboven laat zien hoe nogmaals twee cirkeltjes worden toegevoegd.
 

En een derde paar cirkeltjes. Zie afbeelding linksboven. Uiteindelijk wordt er nog een klein cirkeltje toegevoegd. Zie middelste afbeelding. We hebben nu drie cirkeltjes op een lijn en deze cirkeltjes definiëren (vertegenwoordigen) 100% accurate 'squaring the circle'.
Wow! Kijk er goed naar! Toen ik het zag kon ik mijn ogen niet geloven.

 

We hebben onbedoeld de drie mysterieuze cirkeltjes van de 2008 Barbury Castle graancirkel geconstrueerd. Ongelooflijk! Maar wat betekent dit?
Het betekent dat 100% accurate 'squaring the circle' in de 2008 Barbury Castle graancirkel versleuteld zat. De drie cirkeltjes, die onderdeel vormden van de graancirkel, vertegenwoordigden 100% accurate 'squaring the circle'. Deze constatering reikt veel verder dan je zo op het eerste gezicht zou denken.
 

Laten we alles eens op een rijtje zetten.
  1. De 2008 Barbury Castle graancirkel bevatte pi.
  2. 'Squaring the circle' was aanwezig met een verbluffende 99,96% precisie, echter niet perfect.
  3. Een openbaar pad (bridleway) dat precies aangaf waar deze 'squaring the circle' zich verborgen hield, leek ons te zeggen dat we een bepaald pad moeten volgen.
  4. En nu blijkt ook nog eens 100% accurate 'squaring the circle' in de graancirkel te zijn versleuteld..
Waarom is dit alles zo onvoorstelbaar fascinerend?
Zoals reeds opgemerkt is het onmogelijk om 100% accurate 'squaring the circle' te construeren met alleen een passer en liniaal. De reden hiervoor is ... het getal pi!!!
Pi (π) is een irrationaal getal, hetgeen betekent dat het niet te schrijven is als het quotiënt van twee gehele getallen. Pi is ook een transcendent getal. Een belangrijke consequentie van het transcendent zijn van pi is dat het niet construeerbaar is! Een transcendent getal is niet voorstelbaar door een constructie met passer en liniaal. Hiermee zijn we op een uiterst intrigerend punt aangekomen.
  1. De aanwezigheid van construeerbare, imperfecte, maar toch nog 99,96% accurate 'squaring the circle'.
  2. De aanwezigheid van niet-construeerbare 100% accurate 'squaring the circle'.
  3. De aanwezigheid van het getal pi (de reden waarom 100% accurate 'squaring the circle' niet construeerbaar is).
  4. De aanwezigheid van een openbaar pad dat door de graancirkel loopt en dat aangeeft waar de imperfecte 'squaring the circle' zich bevindt.
Deze lijst bezorgt mij kippenvel. Ze vertelt een verhaal op zichzelf. Het is als een instructie boekje. Een handleiding en de tekst luidt:
Volg het pad! Begin met de imperfecte 'squaring the circle' welke je kunt construeren. Vervolg met het construeren van de perfecte 'squaring the circle' Je denkt dat dit niet kan, maar dat is niet waar. Het lijkt onmogelijk vanwege pi. Maar zodra je pi begrijpt, en ik bedoel begrijpen op alle denkbare niveaus, zul je de werkelijke betekenis en potentialiteit van perfecte 'squaring the circle' begrijpen!
Wow! Is het zo eenvoudig? Ja! En tegelijkertijd is het ook schier onmogelijk.

De 2008 Barbury Castle graancirkel zegt het ons duidelijk. Feitelijk schreeuwt het ons toe.
"Zodra je pi volledig doorgrondt, zul je het geheim van het leven hebben doorgrond!"


Reis in 2020 samen met mij naar het mystieke Engeland om op zoek te gaan naar het Geheim!

© Bert Janssen, 2011.