Verborgen Architectuur - deel 2
Bert Janssen Ik raad aan voor dit Artikel, eerst Verborgen Architectuur - deel 1 te lezen. De Grote Piramide van Gizeh herbergt, middels van haar vorm, Squaring the Circle. Klik hier om te lezen hoe dat werkt. Naast de Grote Piramide, zijn er vele - meer of minder beroemde - plekken die kennis in zich verborgen houden. Kennis die vaak al lang verloren is gegaan. Indien je je ogen ervoor opent, kun je deze kennis elementen herontdekken.
Bert Janssen Ik raad aan voor dit Artikel, eerst Verborgen Architectuur - deel 1 te lezen. De Grote Piramide van Gizeh herbergt, middels van haar vorm, Squaring the Circle. Klik hier om te lezen hoe dat werkt. Naast de Grote Piramide, zijn er vele - meer of minder beroemde - plekken die kennis in zich verborgen houden. Kennis die vaak al lang verloren is gegaan. Indien je je ogen ervoor opent, kun je deze kennis elementen herontdekken.

Voor mijn zijn de graancirkels een fenomeen dat mij helpt het grotere plaatje te zien. Door de graancirkels heb ik dingen ontdekt, die ik anders nooit zou hebben gevonden. Bijvoorbeeld de verborgen Squaring the Circle geometrie van de Octagon, het centrale deel van de Dom van Aken. Er zijn nog veel meer van dergelijke plekken. Al mijn eerste graancirkel die ik ooit bezocht, Boven-Smilde 1994, had verborgen elementen die duidden op een groter plaatje. Zo was niet alleen was 'Squaring the Circle' er in verborgen, maar ook de meest eenvoudige manier om Squaring the Circle te coderen. Een ovaal. Zie Verborgen Architectuur - deel 1

   

Dit ovaal is één van die sleutelelementen die je alleen zult herkennen nadat je jezelf ervoor open hebt gesteld. Het ovaal dat 'Squaring the Circle' codeert, kan niet alleen gevonden worden in Aken, maar ook in Rome en wel op het Sint Pietersplein in het Vatikaan.

 

Het plein zelf is het ovaal zoals hierboven beschreven en definieert daarmee dus 'Squaring the Circle'.


Maar er is meer. Zoals je kunt zien zijn er verschillende lijnen op het plein getrokken. Deze lijnen definiëren op hun beurt opnieuw 'Squaring the Circle'.


Niet één keer, maar minstens tweemaal. Werkelijk verbazingwekkend.


Het zijn niet alleen antieke gebouwen, zoals de Grote Piramide, of het Sint Pietersplein, of de Dom van Aken, die sleutelelementen in zich verborgen houden. Bij CERN in Geneve kun je een uiterst modern gebouw vinden dat 'Squaring the Circle' in zich verborgen houdt. Tot 1954 betekende CERN: ‘Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire’. Vandaag de dag wordt met CERN verwezen naar het European laboratory for particle physics en het is de locatie van de Large Hadron Collider.


De Large Hadron Collider (LHC) is 's werelds grootste deeltjes versneller. Men hoopt met de LHC het illustere Higgs boson te vinden. Ook wel het God-deeltje genoemd. Het is het laatste, nog niet gevonden, subatomaire deeltje dat door het Standaard Model is voorspeld. (het Higgs boson werd daadwerkelijk op 12 juli 2012 gevonden - edit 2020)
Lees zelf waar CERN en de LHC voor staan. Opvallend genoeg was het een graancirkel in 2008 die mijn aandacht naar CERN leidde. Zie Cherhill graancirkel conCERN

 

In 2009 bezocht ik CERN, en mijn aandacht werd onmiddellijk getrokken door de zogenaamde Globe of Science and Innovation. Zoals je kunt zien bestaat het gebouw uit een kern met daar om heen een soort mantel.
Het was een schok voor mij te ontdekken dat deze kern en mantel samen 'Squaring the Circle' definiëren.
Er is ter plekke echter geen ovaal te vinden (althans ik heb het niet gevonden) dat als hint zou kunnen dienen.

 

Maar er is wel iets anders. Het adres van de Globe is: Square Galileo Galilei. Hierbij moet je je realiseren dat de Globe zich in Franstalig gebied bevindt. Dit wordt nog eens duidelijk gemaakt door de beschrijving van een van de instrumenten die worden gebruikt: Aimant Dipôle Supraconducteur. Zie foto hierboven. Het adres had dus moeten zijn: Place Galileo Galilei. Maar dat is het niet en daar is een goede reden voor. Open je ogen en lees het bord. Er staat Square galileO galileI. Square de O met de I. Square de cirkel met de lijnen. Oftewel: Square the Circle.

   

Is het niet fascinerend dat 'Squaring the Circle' versleuteld is op de plek waar men het God-deeltje tracht te vinden? Terwijl tegelijkertijd 'Squaring the Circle' in het Vaticaan kan worden gevonden, het huis waarin de Paus, de vertegenwoordiger van God, woont. En de bouwers van de Grote Piramide, de Farao's van Egypte, beschouwden zichzelf als God. Is er een verband tussen 'Squaring the Circle' en God, wat God ook maar is, of voor staat? En zijn de graancirkels de verbindende factor? Het kan niet anders dan dat er een groter plaatje is!
Lees ook Squaring the Circle van Sophia

© Bert Janssen, 2009.

In mijn boek 'Het Ordenend Principle' vind je meer over dit fascinerende onderwerp.