Milk Hill Magic
Bert Janssen De uiterst intrigerende ontdekkingen die ik deed bij mijn vorige analyse van 2007 (zie East Field Alchemie), nodigden mij uit scherper te kijken naar andere graancirkels van 2007. In de loop der jaren heb ik geleerd te luisteren naar mijn intuïtie en ditmaal dwong deze mijn aandacht naar de formatie die op 7 juni 2007 aan de voet van Milk Hill was verschenen. Al in 1997 had ik het idee meerdere graancirkels te combineren door hun diagrammen op elkaar te stapelen, maar het is er toen nooit van gekomen.
Bert Janssen The intriguing findings I did in my first analysis of 2007 and which I published under the title 2007 East Field Alchemy (see East Field Alchemie), invited me to have a better look at some other 2007 crop circles. Over the years I have learned to listen to my inner voice and that voice drew my attention to the formation that came down on June 7th, 2007. Already back in 1997 I got the idea to combine several crop circles using for instance the Basic Pattern, but somehow I never got to actually do it.

Het duurde tot de formatie van 7 juni 2007, te samen met het advies van mijn vriendin en leraar, Heather Clewett-Jachowski, dat ik uiteindelijk meerdere graancirkels in éénmaal bekeek. Te samen. Geïntegreerd. De hieronder staande analyse en diagrammen laten zien waarom de 2007 Milk Hill graancirkel werkelijk 'magical' is.

 

Eén ding verontrustte mij vanaf het begin van de analyse en dat was de centrale cirkel achter de driehoekige vorm. De cirkel leek niet in de totale geometrie te passen. De diagrammen laten de geometrische frictie zien. Pas later realiseer ik me de diepere en magische betekenis van dit 'niet passen'.

 

Hoewel er maar vier cirkels aan de buitenkant van de formatie zichtbaar zij, is het duidelijk dat ze op zesvoudige geometrie is gebaseerd.

 

Het rechter diagram toont hoe de formatie eruit zou hebben gezien, indien alle zes cirkels aanwezig zouden zijn geweest. De centrale driehoek smeekt om haar gespiegelde zuster. Het diagram linksonder laat het resultaat zien. Het was na toevoeging van deze driehoek, dat ik me realiseerde dat de formatie misschien meer geheimen verborgen hield. De centrale zespuntige ster deed me denken aan een methode die ik gebruik om negenvoudige geometrie te construeren. Deze methode staat ook vermeld in mijn boek The Hypnotic Power of Crop Circles. Het diagram rechts onder laat een van de volgende stappen van de constructie van negenvoudige geometrie zien.

 

Ik zal nog een verdere stap laten zien.

 

Kijk eens naar het linker diagram. De afstand tussen de door de pijlen aangegeven lijnen, is precies 1/9 van de omtrek van de cirkel. Kijk nu eens naar het rechter diagram. Tot mijn grote verbazing bleek de bovenste cirkel precies tussen de lijnen te passen. Wow! Door slechts vier van de zes cirkels te laten zien, hintte de formatie dat ze iets verstopte. De graancirkel hield het feit verborgen dat ze eigenlijk was gebaseerd op negenvoudige geometrie! Bestudeer de diagrammen hier beneden en wees net zo verbaasd als ik was toen ik het ontdekte.

 

Het was op dat moment dat ik me herinnerde een zelfde soort verstoppertje spelen had gezien in de East Field formatie van 3 juni 2007. Heather stelde voor de ene formatie boven op de andere te leggen. Niet alleen bleken de twee formatie exact op elkaar te passen, ze leken wel broer en zus te zijn. Ze hadden eigenlijk één graancirkel moeten zijn, zoals uit de volgende diagrammen blijk

 

Zie hoe de vier buitenste cirkels van de East Field formatie precies passen in de buitenste cirkel van de Milk Hill formatie. Het rechter diagram laat de connectie zien tussen de verborgen negenvoudige geometrie van de Milk Hill formatie enerzijds, en de centrale elementen van de East Field formatie anderzijds.
Kijk opnieuw naar het linker diagram en zie hoe de 'bogen' van de East Field formatie exact de omtrek van de Milk Hill formatie overlappen. Het blijkt de centrale boog van de East Field formatie te zijn die de maat van de cirkel achter de driehoekige vorm van de Milk Hill formatie bepaalt. De cirkel die eerst niet leek te passen. Het is deze cirkel (Milk Hill formatie) en de begeleidende boog (East Field formatie) die voor mij 'bewezen' dat de twee graancirkels bij elkaar horen. Ze hadden één kunnen zijn. Ze zijn één!


Daar beide formaties verborgen elementen met zich meedroegen, besloot ik dit aspect nader te onderzoeken. Tot mij grote verbazing vond ik een hele reeks verborgen geometrien in de gecombineerde graancirkel. De volgende diagrammen tonen deze 'mind blowing' eigenschap.

   

drievoudige geometrie

 
viervoudige geometrie

 
vijfvoudige geometrie

   

zesvoudige geometrie

 
zevenvoudige geometrie

 
achtvoudige geometrie

   

negenvoudige geometrie

 
squaring the circle

 
 

Het is werkelijk wonderbaarlijk dat al deze geometriën min of meer verborgen zijn in de Gecombineerde Graancirkel. Het is feitelijk Gnostische Alchemie. De Gnostici geloven dat ons zijn wordt gedefinieerd door tien lagen. Zeven hemelen aan deze kant van de Scheiding, nummer acht, welke de Scheiding zelf is en waar Jaldabaoth vertoeft, de negende hemel waar Sophia resideert en de ultieme tiende Hemel waar alles slechts is. De tiende hemel is waar het ultieme Vierkant één wordt met de ultieme Cirkel. Het is daar waar alleen Oneness is. Geen dualiteit! Alles IS slechts.
Cruciale punten in de weg naar Oneness zijn allereerst aan onze driedimensionale wereld te zien ontsnappen, vervolgens de zevende hemel te zien bereiken, deze voorbij te gaan, door de Scheiding te breken om uiteindelijk in de negende hemel te arriveren. Daar er geen dualiteit in Oneness is, kunnen we de laatste stap - in Oneness - niet zelf maken. Oneness moet het initiatief nemen om ons Thuis te brengen. Oneness kan geen dualiteit bevatten (wij en zij), het kan slechts Zijn.
Laten we nogmaals de Gecombineerde Graancirkel beschouwen. Er zijn drie geometrien die duidelijk opvallen. Deze zijn drievoudige, zevenvoudige en negenvoudige geometrie. De eerste twee omdat ze beide graancirkels omvatten (East Field en Milk Hill), zowel in de kern als aan de buitenkant en de laatste omdat ze ultiem in balans is.

   

drievoudige geometrie

 
zevenvoudige geometrie

 
negenvoudige geometrie

Beklemtonen deze graancirkels onze weg vanaf onze 3d realiteit door de zeven hemelen en vandaar verder door de Scheiding naar de negende hemel om uiteindelijk in Oneness te belanden? Drie, zeven, negen, Oneness?
Kijkende naar het silhouet van de Milk Hill formatie met de East Field graancirkel erop geprojecteerd, kan ik niet aan de gedachte ontsnappen de mediterende Buddha te zien.


In mijn ervaring voel ik dat het 2007 graancirkel seizoen onze geest heeft trachtten op te rekken, opdat wij de meerlaagse informatie matrix van de cirkels kunnen begrijpen.

© Bert Janssen, 2007

Lees ook Vierkanten en Cirkels