Olympische Geometrie
Bert Janssen De Olympische Spelen werden in 2012 in Engeland gehouden, de bakermat van de moderne graancirkels. Al maanden voor de Spelen begonnen, werd mijn aandacht telkens weer naar het Olympische logo getrokken, de vijf geschakelde ringen. Uiteindelijk gaf ik toe en richtte mijn aandacht op de ringen.
Bert Janssen De Olympische Spelen werden in 2012 in Engeland gehouden, de bakermat van de moderne graancirkels. Al maanden voor de Spelen begonnen, werd mijn aandacht telkens weer naar het Olympische logo getrokken, de vijf geschakelde ringen. Uiteindelijk gaf ik toe en richtte mijn aandacht op de ringen.

De geometrische basis van de Olympische ringen is uiterst intrigerend. In de kern is het dezelfde geometrie als die de Steen der Wijzen genereert. De verwezenlijking van de Steen der Wijzen is het voornaamste doel van de westerse alchemie en voor de alchemist is het de bekroning van de Magnum Opus, het Grote Werk. Zodra je het Grote Werk hebt gedaan, heb je de Steen der Wijzen verwezenlijkt. Lees de Steen der Wijzen.

Zo'n 3000 jaar geleden werden de eerste Olympische Spelen gehouden in Olympia, Griekenland. Deze Spelen bereikten hun hoogtepunt in de 6e en 5e eeuw voor Christus, maar verloren door de opkomst van het Romeinse Rijk langzamerhand aan belangrijkheid. De Romeinse keizer Theodosius I verbood in het jaar 393 alle 'heidense' gebruiken en daarmee ook de Olympische Spelen.
Hierna duurde het tot het einde van de 19e eeuw, voordat de Spelen opnieuw werden gehouden. Pierre de Frédy, Baron de Coubertin (1 januari 1863 – 2 september 1937) wordt gezien als de vader van de moderne Olympische Spelen. Hij kreeg in 1889 het idee de Spelen nieuw leven in te blazen. Om zijn ideeën te kunnen verwezenlijken, spendeerde hij de daarop volgende 5 jaar aan het organiseren van een internationaal samenkomen van atleten en sportliefhebbers

 

Pierre de Coubertin

 
In 1896 werden dan de eerste moderne Olympische Spelen gehouden. Omdat het oude Griekenland de geboorteplaats was van de Olympische Spelen, werd Athene gekozen als locatie van de eerste moderne Spelen.

Het symbool van de moderne Olympische Spelen bestaat uit vijf geschakelde ringen (blauw, geel, zwart, groen en rood) op een wit veld en werd in 1912 door Pierre de Coubertin ontworpen. Hij kreeg het idee toen hij de baas was over het USFSA. Het ontwerp is gebaseerd op het logo van de USFSA, Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques, een organisatie die was voortgekomen uit een fusie van twee Franse sportfederaties. De USFSA was tot 1925 de officiële vertegenwoordiger van het Franse Internationaal Olympisch Comité.

Het logo van de USFSA bestond uit twee geschakelde ringen waarbij het werk van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung als basis diende voor het ontwerp. Teams die de USFSA vertegenwoordigden, droegen op de Franse vlag gebaseerde tenues. Dit behelsde oa een wit shirt met daarop de twee geschakelde ringen. Een rode en een blauwe.


Laten we eerst eens naar het logo van de USFSA kijken, de twee geschakelde ringen. Je zou denken dat we hier met een vesica piscis van doen hebben, maar een nadere beschouwing leert dat dit niet waar is. Een vesica piscis bestaat uit twee cirkels van gelijke omvang die door elkaars middelpunt gaan. De USFSA ringen liggen duidelijk dichter bij elkaar.

Dit, samen met het feit dat het oorspronkelijke ontwerp gebaseerd was op het werk van Carl Gustav Jung, intrigeerde mij. Jung was gefascineerd door het verband tussen de menselijke psyche aan de ene kant en geometrie aan de andere. Hij bestudeerde intensief mandalas en schreef meer dan eens over het concept van 'squaring the circle'. Daar is het weer: 'Squaring the Circle'. Kon het zijn dat er een verband bestaat tussen het USFSA logo en 'squaring the circle'? Laten we eens kijken.

   

Het diagram linksboven laat een zogenaamde vesica piscis zien. Het is eenvoudig te zien dat de twee ringen van het USFSA logo niet een vesica piscis vormen. Het middelste diagram boven toont een nieuw startpunt: perfecte 'squaring the circle'. De rode cirkel is vervolgens gekopieerd op de plek die in het diagram rechtsboven is aangegeven.

   

De rode cirkel is deel van een tweede 'squaring the circle'. Zie diagram linksboven. We hebben nu twee ringen, beide gebaseerd op 'squaring the circle'. Daarnaast is ook nog eens het totaal gebaseerd op 'squaring the circle'. Zie hoe de afstand tussen de twee ringen identiek is aan de afstand tussen de geschakelde ringen van het USFSA logo! Het oorspronkelijke USFSA logo is gebaseerd op 'squaring the circle'! Tweemaal!

Omdat het oorspronkelijke symbol (de voorloper van de Olympische Ringen) van de USFSA was gebaseerd op 'squaring the circle', was het een logische stap om mijn pogingen de fundamenten van de Olympische Ringen te decoderen, te beginnen met 'squaring the circle'.

Klik op de diagrammen om ze vergroot weer te geven

   

De 'squaring the circle' waarmee ik begon, is dezelfde als het startpunt om de 'Steen der Wijzen' - zoals weergegeven in het boek 'Atalanta Fugiens' geschreven door Michael Maier in 1617. Lees de Steen der Wijzen. Bovenstaande diagrammen laten zien hoe nogmaals twee 'squaring the circle' zijn toegevoegd.

   

Een additionele set van twee 'squaring the circle' wordt geconstrueerd. De twee sets worden samengebracht, en voilà ... de Olympische Ringen zijn geboren! Klik hier om te zien hoe magisch de twee sets 'squaring the circle' in elkaar grijpen.
Het is werkelijk verbazingwekkend dat beide symbolen, het oorspronkelijke USFSA logo en de Olympische ringen, gebaseerd zijn op 'squaring the circle'. Is dit met opzet gedaan of gebeurde het vanuit een onbewust weten? En speelde Carl Gustav Jung op dit onbewuste niveau een rol? Alle mogelijkheden zijn even fascinerend. Hoe vaak hebben we de Olympische ringen gezien en hoe vaak raakte ons dat? Hoe vaak communiceerden de ringen met ons innerlijke weten? De Olympische ringen, en de graancirkel ringen in de velden.

Wist Pierre de Coubertin van Jung's fascinatie voor de 'squaring the circle'? Of wist hij dat niet, en is 'squaring the circle' archetypal hetgeen onbedoeld werd aangetoond door het gebruik van 'squaring the circle' zonder het te weten? Is het allemaal een majestueuze zet van het onbewuste?

© Bert Janssen, 2012.

In mijn boek 'Het Ordenend Principle' ga ik dieper op dit onderwerp in.