Silbury Hill en de Grote Piramide
Bert Janssen Ik raad aan voor deze Gedachte, eerst Landschap Geometrie te lezen.
Silbury Hill is een van de grootste Krachtplekken van Wiltshire en waarschijnlijk van heel Engeland. Een 40 meter hoge door mensen gemaakte heuvel die zo'n 4000 jaar geleden is opgeworpen. Het is de hoogste kunstmatige heuvel in Europa en niemand weet haar doel. Ik ben altijd gefascineerd geweest door haar verschijning en haar kracht.
Bert Janssen Ik raad aan voor deze Gedachte, eerst Landschap Geometrie te lezen.
Silbury Hill is een van de grootste Krachtplekken van Wiltshire en waarschijnlijk van heel Engeland. Een 40 meter hoge door mensen gemaakte heuvel die zo'n 4000 jaar geleden is opgeworpen. Het is de hoogste kunstmatige heuvel in Europa en niemand weet haar doel. Ik ben altijd gefascineerd geweest door haar verschijning en haar kracht.

Echter, sinds mijn studie van de landschap geometrie in Wiltshire, voel ik mij vaak ongemakkelijk over het feit dat Silbury Hill schijnbaar geen deel uitmaakt van deze geometrie. Kon het zijn dat ik niet hard genoeg keek? Of keek ik wellicht niet met de goede ogen? Hoe het ook zij, het was de Barbury Castle formatie van 1 juni 2008 die mijn geest ver genoeg openzette om een groter geheel te zien. Deze graancirkel had een ontegenzeggelijke link naar Squaring the Circle (lees Zeven, Negen, Tien en Pi) en hierdoor tevens een link met de Grote Piramide van Gizeh in Egypte.

 

Het was het diagram van de formatie dat het voor mij deed. Het diagram (klik hier om het te zien) dwong mij het centrum als het ware uit het papier te trekken en het 3 dimensioneel te maken. Dit doende realiseerde ik me dat de 3D vorm wel heel veel leek op Silbury Hill. Klik hier om een indruk van het resultaat te krijgen. In een flits van inzicht realiseerde ik mij dat er een connectie moest bestaan tussen Silbury Hill en de Grote Piramide. Omdat ik me juist op dat moment veel met uitlijningen in het landschap bezig hield, was mijn eerste actie een lijn te trekken tussen de Heuvel en de Piramide.


Op het eerste gezicht leek de lijn precies de diagonaal van de Piramide te volgen. Ik werd spontaan laaiend enthousiast door deze bemoedigende ontdekking, direct gevold door grote teleurstelling toen bij een nadere, meer accurate studie bleek dat de lijn de diagonaal niet volgde.

 

eerste indruk

 
feitelijke situatie

Na alles een tijdje te hebben laten rusten, bestudeerde ik de diagrammen met een nieuwe frisse blik, met 'nieuwe ogen', en zag direct wat ik eerder had gemist. Zoals ik reeds heb gezegd loopt de verbindende lijn niet over de diagonaal van de Piramide. De lijn wijkt er 6 graden van af. Het nieuwe schokkende inzicht was dat deze 6 graden plus de 45 graden van de diagonaal samen een hoek van 51 graden vormen. Zie diagram hier beneden links. Dit is werkelijk verbazingwekkend aangezien de zijkanten van de Piramide ook een hoek van 51 graden vormen. Dit kon geen toeval zijn. Ik richtte mijn aandacht onmiddellijk op Silbury Hill. Aangezien de verbindende lijn tussen de Heuvel en de Piramide de buiging van het aardoppervlak volgt, komt de lijn bij Silbury Hill onder een andere hoek aan dan dat ze bij de Piramide is vertrokken. Het bleek dat de lijn onder een hoek van 30 graden bij de Heuvel arriveerde en ... Silbury Hill heeft zelf een hellingshoek van 30 graden!

 

We hebben dus een Grote Piramide met zijkanten die hoeken van 51 graden vormen, een verbindende lijn die de Piramide verlaat onder een hoek van 51 graden om bij Silbury Hill aan te komen onder een hoek van 30 graden terwijl de Heuvel zelf een hellingshoek heeft van 30 graden. Wat een ongelooflijk toeval!

Bovenstaande ontdekkingen waren nog niet eens goed ingezonken, toen ik een verder 'toeval' opmerkte. Silbury Hill ligt veel noordelijker dan de Grote Pyramide. Uit pure nieuwsgierigheid zocht ik de breedtegraad van Silbury Hill en constateerde dat Silbury Hill op breedtegraad 51 ligt. Na alle ontdekkingen, was ik niet meer verbaasd te zien dat de Grote Piramide op breedtegraad 30 ligt.

   

Een Grote Piramide op breedtegraad 30 met een hellingshoek van 51 graden. Een verbindende lijn die de Piramide verlaat onder een hoek van 51 graden en arriveert bij Silbury Hill onder een hoek van 30 graden. Silbury Hill, een heuvel met een hellingshoek van 30 graden die op breedtegraad 51 ligt. De dwarsverbanden tussen Silbury Hill en de Grote Piramide zijn werkelijk overweldigend. De laatste, voor de hand liggende, stap was de verbindende lijn te projecteren in het landschap. Een nieuwe verbijsterende verrassing stond mij te wachten.


De lijn verbindt Silbury Hill met de bestaande landschap geometrie op een onvoorstelbaar precieze manier. Ten eerste kruist de lijn de hoeksteen van de virtuele Piramide, daarna raakt ze de blauwe cirkel en vervolgens kruist ze, op weg naar de echte Piramide, het snijpunt van de twee rode cirkels. Hierdoor is Silbury Hill een volwaardig lid geworden van de landschap geometrie van Wiltshire.
We zullen Silbury Hill in Wiltshire, UK en de Grote Piramide in Egypte nooit meer met dezelfde ogen waarnemen.

Bert Janssen, 2009.

PS Indien je je eigen onderzoek naar dit prikkelende onderwerp wilt doen, zorg er dan voor dat je werkt met software die rekening houdt met de buiging van het aardoppervlak.

In mijn boek 'Het Ordenend Principle' ga ik dieper op dit onderwerp in en leg ik verbanden met aanverwante onderwerpen.


Ik nodig je uit om samen met mij de te ondernemen en alles zelf te beleven.