Zeven, Negen, Tien en Pi
Bert Janssen Ik raad aan tevens Meer Vierkanten en Cirkels te lezen.
De graancirkel die op zondag 1 juni 2008 (de eerste zondag van juni 2008) vlakbij Barbury Castle verscheen is een van die graancirkels die me diep raken op vele verschillende niveau's. Ze bevat zo vele verborgen informatie lagen. Net als de graancirkel die verscheen op de eerste zondag in juni 2007, op een bepaalde manier exact een jaar eerder. Zie artikel East Field Alchemie. De 2008 Barbury Castle is op een zeer intrigerende wijze gebaseerd op zeven, negen, tien en Pi!
Bert Janssen Ik raad aan tevens Meer Vierkanten en Cirkels te lezen.
De graancirkel die op zondag 1 juni 2008 (de eerste zondag van juni 2008) vlakbij Barbury Castle verscheen is een van die graancirkels die me diep raken op vele verschillende niveau's. Ze bevat zo vele verborgen informatie lagen. Net als de graancirkel die verscheen op de eerste zondag in juni 2007, op een bepaalde manier exact een jaar eerder. Zie artikel East Field Alchemie. De 2008 Barbury Castle is op een zeer intrigerende wijze gebaseerd op zeven, negen, tien en Pi!


Er zijn vele verschillende manieren om naar graancirkels te kijken. Ik richtte mij voornamelijk op de geometrie van de juni 2008 graancirkel bij Barbury Castle. Graag deel ik enkele van mijn verbazingwekkende bevindingen. Op het eerste gezicht lijkt de formatie op 10-voudige geometrie te zijn gebaseerd. De verschillende elementen in de graancirkel zijn middels de kleine dwars paden die loodrecht staan op de ringen, egaal verdeeld met hoeken van 36 graden. En tien maal 36 graden is 360 graden. Een complete cirkel.

 

Tot mijn grote verbazing ontdekte ik echter dat de kern van de formatie niet op tien, maar op zeven (7) is gebaseerd. In het diagram linksonder zijn zeven op elkaar gestapelde cirkeltjes te zien omtrokken door een grote cirkel die samen het skelet van de formatie vormen. Met dit als uitgangspunt zijn nu gemakkelijk de buitenkant en de kern van de graancirkel te vinden.

 

Tussen de buitenkant en de kern zijn n u tien (10!) ringen te construeren. Daar is het getal 10 weer. Vijf ringen gaan door de raakpunten van de kleine cirkeltjes en vijf ringen gaan door de middelpunten van dezelfde cirkeltjes.

 

De geometrische opbouw van de formatie brengt tevens met zich mee dat ze ook (wederom) Squaring de Cirkel in zich herbergt. In de Appendix kun je lezen waarom dit zo is. Het construeren van een 100% accurate Squaring de Cirkel is onmogelijk. Vreemd genoeg kan Squaring de Cirkel nergens in de vrije natuur worden aangetroffen. Het is een door en door kunstmatig concept dat van 'elders' lijkt te komen. De 99,96% precieze Squaring de Cirkel die in de Babrbury Castle graancirkel verborgen zit is daarom des te opmerkelijker.

 

Het is niet moeilijk het pad te herkennen dat in tien stappen van binnen naar buiten spiraalt. Maar kijk nu eens naar de lengte van de stappen. Dat is 3 1 4 1 5 9 2 6 5 4, en dat is Pi (3.141592654...). In de Appendix kun je lezen hoe relevant dit is. Het wijst allemaal in de richting van Squaring de Cirkel!


De graancirkel toont duidelijk 10-voudige geometrie, heeft echter een skelet gebaseerd op 7 en herbergt Squaring de Cirkel in zich. Deze feiten laten onmiddellijk alarmbellen bij mij afgaan. Mijn gedachten dwalen direct af naar het Gnostische geloofssysteem. De Gnostisci geloven dat de Totaliteit gebaseerd is op tien werelden. Twee daarvan zijn niet van hier. Deze twee, de Pleroma, bevinden zich aan de andere kant van de Sluier en het is hier waar Source is, de Aeonen en Sophia. Dan is er n wereld, de Sluier, waar Jaldabaoth verblijft. Jaldabaoth, ook wel de Demiurg genoemd, creerde de zeven werelden (zeven Hemelen), waarvan een bestaat uit materie, ons Universum. Zeven Hemelen (inclusief ons Universum) in een totaal van Tien Werelden.

In totaal dus tien werelden van existentie. Daarbinnen de Demiurg die de onderste zeven werelden creerde en zelf in de achtste wereld resideert. En dan nog het Pleroma met Sophia in de negende wereld en Source zelf in de tiende.
Hierbij moet je weten dat de Gnostici geloven dat het Pleroma, (de negende en tiende wereld), niet van hier zijn. Niet van de Ruimten en Werelden die wij kennen. Net zoals Squaring de Cirkel niet van 'hier' is.

De Gnostici geloofden en geloven dat we gevangen zitten in de Zeven Werelden (Hemelen) die gecreerd zijn door Jaldabaoth. Voor Gnostici is het primaire doel het Goddelijk Licht, dat Jaldabaoth ooit stal van zijn moeder Sophia, terug te bezorgen bij Sophia. Sophia zelf vertoeft in de Negende wereld, de wereld voorbij Jaldabaoth. Zodra het Licht is teruggekeerd in de negende wereld, zal Source, die in de Tiende wereld verblijft, dit Licht absorberen. Het is het levenspad en doel van de Gnostici dit (de terugkeer van het Goddelijke Licht) mogelijk te maken en te laten gebeuren.

 

Er is zelfs een openbaar pad (public bridleway) dat de graancirkel doorkruist, en ons lijkt te helpen de 'bigger picture' te zien. Het gaat zelfs verder. Het openbare pad geeft exact aan waar Squaring de Cirkel verborgen zit in de formatie. Wow!

Ik ben ervan overtuigd dat het pad aangeeft dat er een duidelijke weg is die wij mensen moeten nemen. De weg voorbij de Sluier, naar waar Squaring de Cirkel vandaan komt.

Zoals ik reeds eerder heb laten zien (klik hier), betekent de aanwezigheid van Squaring de Cirkel automatisch ook de aanwezigheid van de Grote Pyramide. Zie het linker diagram. De Grote Pyramide is (naast graancirkels) een van de zeer weinige plekken waar je Squaring de Cirkel kunt aantreffen. Wanneer we nu de Grote Pyramide projecteren op de graancirkel op zulk een manier dat de centrale kerncirkel juist de basis van de Pyramide raakt, zien we iets verbluffends ontstaan. Kijk maar eens naar het rechter diagram.

 

Ten eerste bevindt de Koninginnekamer zich nu precies in het centrum van de graancirkel. Het lijkt allemaal om de Koningin te draaien, de Goddess, Sophia. Vanaf het centrum gaan we omhoog naar de Koningskamer. We gaan niet naar binnen, maar via de Grote Galerij weer naar beneden, helemaal naar de Ondergrondse Kamer. Men zegt dat je vanaf hier door de dimensies kunt reizen! We gaan nu weer omhoog op weg naar de vierde wereld, de vijfde, de zesde, etc. Totdat we door de achtste wereld breken en in de negende aankomen. Het is in deze negende wereld, de wereld van Sophia, waar we Squaring de Cirkel tegenkomen. De laatste stap, de ons in de Capstone leidt, kunnen we niet zelf nemen vanwege de afwezigheid van dualiteit aldaar. Op die plek is er geen verschil meer tussen 'hier' en 'daar'. We kunnen geen stappen zetten. Source moet het initiatief nemen en ons absorberen in de tiende wereld.

 

Ik realiseer me dat je op vele manieren naar de 2008 Barbury Castke graancirkel kunt kijken, maar ik ben er van overtuigd dat we uiteindelijk allemaal gaan naar waar de Goddess is, naar waar Sophia is en de Barbury Castle graancirkel geeft aan welk pad we moeten nemen. Werkelijk wonderbaarlijk.

Lees ook Barbury 2008 Mysterie opgelost

Bert Janssen, 2008.

Appendix

Om de buitenring te kunnen construeren hebben we zeven cirkeltjes op elkaar gestapeld. Daarna hebben we tien additionele ringen geconstrueerd, waarvan vijf door de middelpunten van de gestapelde cirkeltjes gaan.


Het vierkant dat past rondom de ring die door het middelpunt van cirkeltje zes gaat, is Squaring de Cirkel (buitenste ring) met een precisie van 99,96%.
Toelichting:
Laten we aannemen dat de radius van de buitenste ring n (1) bedraagt. Dat betekent dat de omtrek van die ring (tweemaal de radius) maal pi is. Oftewel, de omtrek bedraagt 1 x 2 x π. En dat is 2 x π (tweemaal pi). De radius van de buitenste ring hadden we gesteld op 1 en is gelijk aan zeven kleine cirkeltjes. En klein cirkeltje is dus 1/7. En vijf en een half klein cirkeltje (dat is tot het middelpunt van het zesde cirkeltje) is gelijk aan 5,5 / 7.
Laten we nu eens naar het vierkant kijken. En zijde van het vierkant is gelijk aan tweemaal de afstand van het centrum tot aan het middelpunt van het zesde cirkeltje. En zijde van het vierkant is dus gelijk aan tweemaal 5,5 / 7 en dat is 11/7. De totale omtrek van het vierkant is dus 4 x 11/7 oftewel 2 x 22/7.
Indien we hier te maken zouden hebben met een perfecte Squaring de Cirkel, dan zou de omtrek van het vierkant gelijk zijn aan de omtrek van de buitenste ring. Dat zou betekenen dat 2 x 22/7 gelijk zou zijn aan 2 x π. Dit is niet het geval, maar de precisie is een verbluffende 99,96%. Dit kun je zelf checken door een rekenmachine te pakken, 22/7 uit te rekenen en de uitkomst te vergelijken met π (pi).