East Field Alchemie
Bert Janssen Het is alweer even geleden dat ik de geometrie van een graancirkel heb geanalyseerd.
Mijn vriendin en leraar, Heather Clewett-Jachowski, heeft mij gevraagd het weer op te nemen en ik moet bekennen dat ik daar geen spijt van heb. Het 2007 seizoen heeft enkele uiterst intrigerende formaties te zien gegeven, met vele diep verborgen boodschappen. Laat me je een voorbeeld geven. Op 3 juni 2007 verschijnt er een graancirkel in het East Field vlakbij Alton Barnes (Wiltshire, Engeland).
Bert Janssen Het is alweer even geleden dat ik de geometrie van een graancirkel heb geanalyseerd.
Mijn vriendin en leraar, Heather Clewett-Jachowski, heeft mij gevraagd het weer op te nemen en ik moet bekennen dat ik daar geen spijt van heb. Het 2007 seizoen heeft enkele uiterst intrigerende formaties te zien gegeven, met vele diep verborgen boodschappen. Laat me je een voorbeeld geven. Op 3 juni 2007 verschijnt er een graancirkel in het East Field vlakbij Alton Barnes (Wiltshire, Engeland).

Op het eerste gezicht oogt deze graancirkel niet bijzonder spectaculair, maar schijn bedriegt. Hoewel de formatie aan alle kanten drievoudige geometrie ademt, is ze feitelijk gebaseerd op viervoudige (en op een diep niveau zelfs achtvoudige) geometrie.Photo by Lucy Pringle

Sinds dat het seizoen 2006 veel graancirkels liet zien met een duidelijke link naar Alchemie en dan vooral naar de interactie tussen Geest en Materie, ben ik in deze context erg alert geworden bij het bestuderen van vormen en getallen. Met de wonderbaarlijke 2007 East Field formatie werd ik beloond. Om deze formatie te begrijpen en alle dwarsverbanden te doorzien, moeten we beginnen met een cirkel met daarin een vierkant geconstrueerd. Geest (bol-cirkel) en Materie (kubus-vierkant).

 

We construeren nu een nieuwe cirkel die precies in het vierkant past en een nieuw vierkant dat precies in de nieuwe cirkel past. We kunnen dit een aantal malen herhalen, waarbij we een set van geneste cirkels en vierkanten genereren. Lagen van afwisselend Geest en Materie.

 
Het middelste vierkant is eigenlijk een achtpuntige ster. Achtvoudige geometrie, de geometrie van Alchemie waar het ultieme doel is voorbij de achtste hemel te geraken. De constructie van deze achtvoudige geometrie is nodig om de volgende cirkel te vinden (zie diagram).

 
Hier hebben we opnieuw te maken met geneste Geest en Materie. De twee vormen genereren een nieuw cirkeltje.
Binnen dit nieuwe cirkeltje kunnen we het geneste patroon van Geest en Materie herhalen. We zien dan een fractal ontstaan (of hologram). De kleinere delen bevatten alle informatie over de grotere delen en vice versa. Laten we dit eens nader bekijken.

   

In het kleine cirkeltje kunnen we een vierkant construeren en daarbinnen weer een cirkel. Dit herhalen we een aantal malen zoals we ook met de grote begin cirkel hebben gedaan. Vervolgens laten we de vierkanten weg.

 

Indien we nu de zojuist geconstrueerde cirkeltjes aan een streng naar beneden laten hangen, krijgen we de situatie zoals in het rechter diagram te zien is. Deze streng kunnen we als volgt kopiŽren:


Laten we teruggaan naar de achtpuntige ster en de hierdoor bepaalde cirkel. Deze centrale cirkel kunnen we drie maal kopiŽren en wel op de manier zoals die beneden in het rechter diagram te zien is.

 

We hebben nu voldoende informatie om de tekening af te maken.

 

Er is nog een belangrijk aspect waar ik de aandacht op wil vestigen. De formatie laat niet alleen drievoudige geometrie zien, met daaronder een fundament van viervoudige geometrie, ze bevat tevens vijfvoudige geometrie zoals we in het diagram hier beneden kunnen zien.

 

Wat een verbazingwekkende graancirkel! Het laat overduidelijk drie dimensies zien, maar daaronder is ze volledig gevat in vier en zelfs acht dimensies. De graancirkel bevat een nesten van cirkels en vierkanten beginnende met de grootste cirkel, en een herhaling hiervan in het kleine cirkeltje. Zoals het grotere, zo het kleinere. Zo boven, zo beneden. En dan is er nog de connectie met vijfvoudige geometrie, de moeder van de Phi ratio. De ratio van het leven zelf.
Net zoals in 2005 en 2006, hebben de graancirkels van 2007 vele verbanden met Alchemie en de interactie tussen Geest en Materie laten zien. Voor mij waren de 2007 verbanden echter het sterkst en het meest complex, hetgeen ik in toekomstige artikelen zal trachten aan te tonen. Ik zie 2007 als een seizoen dat onze geest trachtte op te rekken om de meervoudig gelaafde informatie matrix van de graancirkels te kunnen begrijpen.

© Bert Janssen, 2007

Lees ook Milk Hill Magic

PS
Later ontdekte ik dat de formatie ook nog eens de meest elegante methode voor 'squaring the cirle' in zich verborgen hield.
Lees Vierkanten en Cirkels

Ik nodig je uit om samen met mij de te ondernemen om dit fenomeen beter te leren begrijpen.